BACK TO TOP

Garanția produselor

VIBRATIONS PARTIES SRL respecta prevederile de garantie conform legislatiei romanesti in vigoare. Detalii clare legate de aceste garantii sunt date de catre certificatele de garantie ale produselor. Unele produse pot avea termene diferite de garantie pentru anumite componente ale produsului.

Produsele beneficiaza de o garantie de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vanzarea de bunuri de consum si garantiile conexe iar daca daca in prezentarea produsului este precizat un termen mai lung de garantie decat cel legal, se aplica termenul mai lung.

Produsele comercializate de VIBRATIONS PARTIES SRL sunt noi, in ambalaje originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

Garantia se aplica conditiilor normale de utilizare si este valabila numai pentru produsele achizitionate si platite de Client de la VIBRATIONS PARTIES SRL. Clientul intelege faptul ca producatorul/importatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectele generate de o terta parte sau de catre Client (furnizor servicii de telefonie, provider internet, furnizor electricitate, deteriorarea produsului la transport de catre Client sau lipsa ambalarii corespunzatoare de catre Client etc). Defectele astfel cauzate inlatura beneficiul garantiei. Produsele defectate din cauza utilizarii necorespunzatoare sau a folosirii acestora in alte scopuri decat cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza interventiilor asupra lor de catre persoane neutorizate nu vor putea constitui obiectul garantiei.

In cazul in care se invoca lipsa de confomitate a produsului de catre Client si aceasta este constatata de VIBRATIONS PARTIES SRL, Clientul are dreptul de a solicita ca masura reparatorie in primul rand repararea produsului sau inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia cazului in care masura este imposibilila sau disproportionata.

Masura va fi considerata ca disproportionata daca impune in sarcina VIBRATIONS PARTIES SRL costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, lundu-se in considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate, importanta lipsei de conformitate sau daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru Client.

Masura reparatorie va fi dispusa numai daca in urma verificarii produsului a carui neconformitate se invoca de catre Client,VIBRATIONS PARTIES SRL constata ca defectul exista si ca solicitarea clientului este intemeiata. Produsul este verficat in vederea constatarii lipsei de conformitate la punctul de lucru al VIBRATIONS PARTIES SRL in urma preluarii acestuia de la Client. Costurile de transport de la Client in aceste situatii vor fi in sarcinaVIBRATIONS PARTIES SRL.

In cazul in care nu se poate dispune ca masura reparatorie repararea/inlocuirea produsului a carui neconformitate a fost constatata de VIBRATIONS PARTIES SRL, Clientul va fi informat in acest sens. In cazul in care Clientul a platit pretul produsului, sumele varsate ca plata vor fi rambursate de catre VIBRATIONS PARTIES SRL in termen de maximum 14 zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Check out our

Vibrations is about infinite feelings that you will experience through music while being in the right place, with the right people.